Dưới Trăng Bẻ Một Nhánh Đào Tặng Người Đà Lạt

DƯỚI TRĂNG

BẺ MỘT NHÁNH ĐÀO

TẶNG

NGƯỜI ĐÀ LẠT

Theo dõi bóng trăng soi
Chân dẫm trên lối tuyết
Cô độc giữa rừng cây
Những nụ hoa ngủ thiếp

Hoa dấu mình trong nụ
Chờ chút nắng Xuân tươi
Ta ẩn mình xứ tuyết
Mong chờ gì nơi đây

Ngậm ngùi giơ tay bẻ
Trong tim một nhánh gầy
Mai kia hoa nở cánh
Mong chút tình thơ ngây

Hoa nở trên đất khách
Thêm một năm xứ người
Cúi đầu đôi giòng lệ
Buồn như cánh hoa rơi

Bạn ta người cùng tỉnh
Theo trăng bẻ nhánh đào
Tặng ta một cành nhỏ
Dẫn hồn vào chiêm bao

Đầu Xuân ta tỉnh giấc
Đà Lạt giờ ra sao?
Những người xưa đi hết
Còn ai hái hoa đào…

Nguyễn Tường Giang

dalat_anhdao2.jpg - 133.70 Kb