Tiếng Chuông _ (Tâm Minh) (Thơ)

 

TIẾNG CHUÔNG

Chuông nhà thờ Cô Giang
Sáng đổ hồi reo vang
Nhạc vui theo chân Chúa
Dương thế được bình an.

 
Chuông khuya chùa Trúc Lâm
Ngân nga xua bụi trần
Tan màn đêm ảm đạm
Bừng lên ánh hào quang.

Tâm Minh

1.giao.jpg - 330.52 Kb

truclam.jpg - 45.45 Kb