Cùng Chung Nỗi Nhớ _ (Forget me not) (Thơ)

CÙNG CHUNG

NỖI NHỚ

Em ở nơi này.
Ca li nắng ấm
Xa cách Đà Lạt
Quê hương ấu thời
Hàng muôn vạn dặm
Anh ở Sài gòn.
Cách sông, cách suối
Cách đèo, cách vực
Cách xa chặng đường

Ba trăm cây số
Em nhớ vô cùng 
Đà Lạt dấu yêu 
Anh nhớ vô cùng 
Phố rừng yêu dấu .
Cả anh và em 
Cùng chung nỗi nhớ.

Đà Lạt ngày xưa
Có những con đường
Phủ ngập lá thông
Có những con đường
Mimosa đan lối
Có những lòng thung
Vàng rực dã quỳ
Khi muà đông đến             

Đà Lạt chúng mình 
Thành phố thật xinh 
Nhà lưng chừng núi 
Vườn tược bậc thang 
Phong cảnh hữu tình 
Đẹp như tranh vẽ

Đà Lạt cuả mình
Có sương buổi sớm
Sương giăng ban  chiều
Sương phủ bờ hồ
Sương che đỉnh núi.

Nơi em đang ở
Nắng ấm vào hạ
Thật lạnh vào đông 
Làm em quắt quay
Nhớ về Đà Lạt 
Như nhớ thương anh.

Giờ em đang ở Ca Li
Ca Li trời thật đẹp!
Đẹp như Đà Lạt của mình
Gìờ anh đang ở Sài gòn
Dù Sài Gòn đang mưa 
 
Hay Sài Gòn đang nắng 
Nhưng em biết một điều
Anh và  em 
Có chung một nỗi nhớ 
Nỗi nhớ thật không cùng 
Nhớ về Đà Lạt . Phải không anh ?

Forget Me Not Dalat

 2.dalat3.jpg - 177.03 Kb