Đà Lạt Ơi! _ (Trần Vấn Lệ) (Thơ)

 image6.jpg - 63.06 Kb

ĐÀ LẠT ƠI!

Đau lòng xót dạ bỏ ra đi
Đà Lạt ơi thương lắm chẳng về!
Núi úp sông nghiêng buồn với tủi
Sương mù tuyết phủ tỉnh hay mê
Ngựa đùa hí nắng trên đồi cỏ
Nai lạc tìm thu dưới lũng quỳ
Đất khách ai giăng màn lệ biếc
Mơ hồ cứ tưởng dặm sơn khê.

Trần Vấn Lệ
(1990)

1.tranvanle.bmp - 111.05 Kb