Đà Lạt Hoàng Hôn_ (Thanh Tuyền)

Đà Lạt Hoàng Hôn

Nhạc: Minh Kỳ

Ca Sĩ: Thanh Tuyền