Mai Anh Đào Đà Lạt _ (Phạm Ngọc Lân & Bạch Yến)

MAI ANH ĐÀO

ĐÀ LẠT

Nhạc và lời: Phạm Ngọc Lân

Ca sĩ: Phạm Ngọc Lân

Thực hiện: Bạch Yến