Đà Lạt Thông Reo _ (Phạm Ngọc Lân)

ĐÀ LẠT THÔNG REO

Nhạc và lời: Phạm Ngọc Lân

Ca sĩ: Phạm Ngọc Lân

Thực hiện: Bạch Yến