Ban Đêm Miền Sương Mù _ (Nguyễn Đức Nam, Vũ An Thanh & Anh Huy) _ (Nhạc Youtube)

BAN ĐÊM MIỀN SƯƠNG MÙ


Nhạc và Lời: NGUYỄN ĐỨC NAM

Ca sỹ: VŨ AN THANH

Hòa âm và Dương cầm: ANH HUY