Rước xe hoa Phật đản 2017 tại Đà Lạt _ Sưu tầm _ (youtube)

RƯỚC XE HOA PHẬT ĐẢN 2017 TẠI ĐÀ LẠT