Rước xe hoa Phật Đản 2018 tại Đà Lạt _ Sưu tầm _ (youtube)

RƯỚC XE HOA PHẬT ĐẢN 2018 TẠI ĐÀ LẠT

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=QPYjg3BcXp0{/youtube)