Má hồng Đà Lạt _ (MInh Kỳ, Lan Anh & Cẩm Ly) _ (Youtube / Nhạc)

MÁ HỒNG ĐÀ LẠT

Sáng tác: Minh Kỳ & Lan Anh

Trình bày: Cẩm Ly & NDD

https://www.youtube.com/watch?v=X5mAgSVn1nU&list=PLfe9JTtbGcgX6u6QTatQn0SBAtMwJzqjR