Đà Lạt Mưa Bay _ (Hoàng Nguyên, Ngô Xuân Hậu & Kim Anh) _ (Youtube / Nhạc)

ĐÀ LẠT MƯA BAY

Nhạc: Hoàng Nguyên và
Ngô Xuân Hậu

Ca sĩ: Kim Anh

https://www.youtube.com/watch?v=cRkEayMqizg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0L9hreh2RKOeNVMyOa7SrnIAWFVv94BQNdSBFU2v9ODa5HF51g4NoyheA