Buồn Trong Kỷ Niệm_ (Hoàng Oanh)

BUỒN TRONG KỶ NIỆM

Thơ: Nhất Tuấn

Ngâm thơ: Hoàng Oanh

Thực hiện: Bạch Yến