Niềm Tin _ (Nhất Tuấn, Anh Linh & Khánh Ly) (Youtube)

NIỀM TIN

Thơ: Nhất Tuấn

Nhạc: Anh Linh

Ca sĩ: Khánh Ly