Đà Lạt Đêm Sương

  • PDF

 ĐÀ LẠT

ĐÊM SƯƠNG

Bóng trăng lóng lánh mặt hồ in
Thời khắc theo nhau lải rải chìm
Đứng dựa non sao bờ suối ngọc
Hồn say dìu dịu mộng êm êm
Một luồng sương bạc bỗng từ mô
Lên cuốn vừng trăng, cuốn mặt hồ
Cuốn cả non sao bờ suối ngọc
Người lơ lửng đứng giữa hư vô.

Quách Tấn

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Đà Lạt Đêm Sương