Thơ Xuân Xướng Họa _ (Diệu Minh & Tâm Minh) (Thơ)

  • PDF

hoadaodalat_3.jpg - 96.82 Kb

Bài xướng:

XUÂN CHIỀU LẠC PHỐ

Bốn mươi năm, vẫn Tết tha phương
Bao trạm thời gian... cuộc hý trường!
Nắng trải thềm hoa, Hương Tỉnh Thức
Trăng về Xóm Hạc, Gió Trầm Hương
Gieo vần Xuân Mới, Thơ Hoài Vọng
Tưởng Khúc Thanh Bình, Nhạc Ngát Chương
Tuyết trắng vườn ai, Chiều Lạc Phố!
Xuân nào Đoàn Tụ, Bến Yêu Thương.

DIỆU MINH

1.tuengadieuminh.jpg - 237.18 Kb


hoadaodalat_30.jpg - 76.12 Kb

Bài họa:

XUÂN VIỄN XỨ

Thêm một mùa Xuân chốn viễn phương
Nhớ về quê cũ trắng canh trường!
Tháp xưa chuông sớm luôn vang tiếng
Chùa cũ trầm khuya mãi ngát hương.
Thi hứng gợi tình ghi mấy khúc
Văn nguồn khơi ý thảo vài chương
Thả hồn theo tuyết rơi song vắng
Viễn xứ lòng người rộn luyến thương.

TÂM MINH

giao_jan.2014.jpg - 80.83 Kb

 

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Thơ Xuân Xướng Họa _ (Diệu Minh & Tâm Minh) (Thơ)