Đà Lạt Đà Lạt _ (Huệ Thu) (Thơ)

  • PDF

1.huethu3.jpg - 15.33 Kb

ĐÀ LẠT ĐÀ LẠT

 

Tôi ra đời:  Đà Lạt

Tôi lớn lên:  Đà Lạt

Tôi xa đây:  Đà Lạt

Tôi về thăm:  Đà Lạt

Trái đất tròn mà trái tim ơi

Tôi ở đó, đi rồi về lại đó

Trái tim tròn giống như cuộn gió

Tôi kéo dài năm tháng, áo laine đan

Thưa Má, con bao siết ngỡ ngàng

Đà Lạt đó, tại sao lạ quá?

Lạ nhất là con không còn Má

Đường con đi còn con cầu Nhà Đèn

Đường con về không thấy nữa anh em

Tất cả tại sao thành thiên cổ?

Con hỏi Má hay con hỏi gió

Gió mùa Thu...Má từng ru con

Bây giờ Má nằm trên non

Bây giờ Ba cũng đang nằm bên Má

Đà Lạt đó, bao mùa thay lá

Lòng con thì nguyên vẹn nhớ thương!


Đà Lạt vẫn còn sương

Tôi trở về như một người xa lạ!

Tôi ra đời ở đó

Tôi trở về...liệu có tái sinh?huệthu


1.dalat1.jpg - 68.09 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Đà Lạt Đà Lạt _ (Huệ Thu) (Thơ)