Nói Với Thành Phố Yêu Thương _ (Huệ Thu) _ (Thơ)

  • PDF

Nói Với 
Thành Phố Yêu Thương


T
ôi xa thành phố mười năm nay
Về lại nghe như bóng guộc gầy

Thấy bóng mà nghe...nhờ tiếng gió
Mặt trời như rít với hàng cây!

Tôi xa thành phố, về ngoại ô
Sáng thở cùng hoa, tối với hoa
Cây cảnh trồng chơi lâu hóa bạn
Sợ ngày nào đó thấy rồi xa...

Nhiều kẻ xa nhau bởi đổi đời
Có người ra biển để vui chơi
Có người lên núi nhìn trăng lạnh
Có bạn ngàn năm ngậm nụ cười...

Tôi xa thành phố, ở rồi xa
Mới đó mười năm bóng chửa nhòa
Biết có về thăm rồi cũng biệt
Mà đâu đâu cũng nhớ như nhà!


Huệ Thu

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Nói Với Thành Phố Yêu Thương _ (Huệ Thu) _ (Thơ)