Phố Yêu _ Nguyễn Thị Thanh Dương & Phạm Anh Dũng _ (Thơ & Photo)

  • PDF

PHỐ YÊU

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Dương
Photo: Phạm Anh Dũng

https://www.youtube.com/watch?v=GbZ-Uf90Yss&list=PLsTinJ2kRzcPFm6z3MgNRdayltd01leVj&index=4

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tạp Ghi Phố Yêu _ Nguyễn Thị Thanh Dương & Phạm Anh Dũng _ (Thơ & Photo)