Đà Lạt của người tôi yêu _ Nghiêu Minh & Vĩnh Hiển _ (Youtube / Nhạc)

  • PDF

ĐÀ LẠT CỦA NGƯỜI TÔI YÊU

Nhạc và lời: Nghiêu Minh

Tiếng hát: Vĩnh Hiển

https://www.youtube.com/watch?v=WzFwwbHeYnI

 

Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube Đà Lạt của người tôi yêu _ Nghiêu Minh & Vĩnh Hiển _ (Youtube / Nhạc)