Đông Tàn _ Anh Tâm Trần Công Phấn _ (Thơ)

  • PDF

ĐÔNG TÀN

(Tặng Hồng  Lan)

Gần chín mươi Xuân đến

Nửa Đời sống tha phương

Ly cà phê buổi sáng

Chuyện Tình tự Quê Hương.

Chiều nâng ly độc ẩm

Ngâm bài Thơ "Hồ Trường"

Hoa vườn sau vẫn nở

Chim hót cuối Trời sương

Hoàng hôn về mây khói

Quê cũ lòng vấn vương

An bài vui tuổi HẠC

Ngắm Mẫu Đơn vô thường

(Cuối năm Canh Tý)

Anh-Tâm

Anh-Tâm Trần Công Phấn

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Đông Tàn _ Anh Tâm Trần Công Phấn _ (Thơ)