Thơ Xướng Họa _ Minh Đức & Tâm Minh

  • PDF

Image result for dalat

THƠ XƯỚNG HỌA


BÀI XƯỚNG:

Nửa mái am thiền, nhất mộng sương,

Nửa kia, nắng sớm vọng trăm đường

Lòng mây trắng chữ, thơ càng nhẹ

Mắt lá xanh màu, khói dễ vương

Lắm lúc chim ngàn thương luyến núi

Đôi lần hạc nội dạo chơi vườn

Xa xăm dặm biếc, lời vô hạn

Bút nguyệt, nghiên trầm, mực xạ hương!

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

BÀI HỌA:

An lạc thân tâm giữa gió sương

Bụi trần há cản bước trên đường

Vui buồn quá khứ không trăn trở

Sướng khổ tương lai chẳng vấn vương

Mặc kẻ xôn xao chen lối chợ

Riêng ta thoải mái ngắm hoa vườn

Kìa ngay hiện tại muôn hoa nở

Rực rỡ trời xuân toả ngát hương.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

1.giao.jpg - 330.52 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Thơ Xướng Họa _ Minh Đức & Tâm Minh