Kỷ Niệm Buồn & Em Vẫn Hẹn Anh Về _ Trần Đại Bản & Lê Mỹ Hoàn _ (Youtube / Nhạc)

  • PDF

KỶ NIỆM BUỒN

Nhạc và Lời: Trần Đại Bản
Tiếng hát: Lý Thu Thảo

https://youtube.com/watch?v=1SI6WeeZ1TI&feature=share

EM VẪN HẸN ANH VỀ

Nhạc: Trần Đại Bản
Lời: Thơ Lê Mỹ Hoàn
Tiếng hát: Lý Thu Thảo

https://youtube.com/watch?v=uPUUDwJAhow&feature=share

Trần Đại Bản
(Đà Lạt)

Bạn đang theo dõi trang: Nhạc Nhạc Kỷ Niệm Buồn & Em Vẫn Hẹn Anh Về _ Trần Đại Bản & Lê Mỹ Hoàn _ (Youtube / Nhạc)