Nhớ Đà Lạt _ (Huệ Thu) (Thơ)

  • PDF

1.huethu3.jpg - 15.33 Kb

NHỚ ÐÀ LẠT

Hoàng Triều Cương Thổ nhớ quê ta
Thị Xã giờ đây vạn dặm xa
Thấy mận Trại Hầm mừng tíu tít
Tưởng hồ Than Thở rộng bao la
Ðồi Cù năm cũ tình thân ái,
Con dốc Hàm Nghi áo thướt tha.
Bùi Thị Xuân ơi! Ơi tuổi trẻ,
Soi gương đã thấy tuyết sương pha.

HUỆ THU

congtruongbtx1967.jpg - 26.96 Kb

 

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Nhớ Đà Lạt _ (Huệ Thu) (Thơ)