Ai Lên Hoàng Diệu _ (Cam Lĩnh) (Thơ)

  • PDF

copy_camlinh.jpg - 107.21 Kb

AI LÊN HOÀNG DIỆU

Ai lên Hoàng Diệu nhắn nhe cùng
Đường ấy và ta quá mặn nồng
Đã lắm đi về trong nắng hạ
Lại nhiều lặn lội giữa mưa đông
Những con dốc ngược đều quen bước
Mấy khúc quanh co vẫn thuộc lòng
Xa vắng lâu rồi không ghé tới
Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ tình chung.

Cam Lĩnh

olddalat_96.jpg - 85.50 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Ai Lên Hoàng Diệu _ (Cam Lĩnh) (Thơ)