Chiều Thu Qua Hồ Than Thở _ (Cam Lĩnh) (Thơ)

  • PDF

CHIỀU THU
QUA HỒ THAN THỞ 

Vàng gieo ngấn nước ánh dương chiều
In đậm hồ thu bóng liễu xiêu
Du khách lên xe đồi quạnh quẽ
Mục đồng về xóm bãi đìu hiu
Khóc người trinh nữ cành sương đẵm
Gợi cảnh hoàng hôn chiếc lá vèo
Đâu tiếng Thở Than - làn sóng vỗ
Qua cầu ghé nón lạnh bay theo.

Cam Lĩnh
copy_camlinh.jpg - 107.21 Kb

h than th_ 1957.jpg - 41.18 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Chiều Thu Qua Hồ Than Thở _ (Cam Lĩnh) (Thơ)