Thăm Chơi Thung Lũng Tình Yêu _ (Cam Lĩnh) (Thơ)

  • PDF

thunglu ngtinhyeu.jpg - 453.18 Kb

THĂM CHƠI

THUNG LŨNG

TÌNH YÊU

Thung lũng Tình Yêu khách dập dìu
Gốc cây ngồi mát mắt đăm chiêu
Vài con thuyền nhỏ trôi trong nắng
Mấy bác nhà nông thoảng dưới đèo
Trời cũng già chăng, mây trắng xoá
Hồ đang mộng nhỉ, nước trong veo
Từng đôi nam nữ cùng vai sánh
Thầm thỉ trao lòng giải chữ yêu.

Cam Lĩnh

copy_camlinh.jpg - 107.21 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Thăm Chơi Thung Lũng Tình Yêu _ (Cam Lĩnh) (Thơ)