Bên Cầu Ông Đạo _ (Cam Lĩnh) (Thơ)

  • PDF

copy_camlinh.jpg - 107.21 Kb

BÊN CẦU

ÔNG ĐẠO

Bên cầu Ông Đạo một chiều xuân
Phơn phớt làn mây lướt cuối rừng
Xanh mướt vườn rau đàn bướm lượn
Trong veo hồ nước cánh diều giăng
Về đâu dòng nước - nghèo - lơ lửng
Đổ bến con thuyền - lạnh - dửng dưng
Xe ngựa lại qua lòng chẳng bận
Nhớ ai bờ liễu lá rưng rưng.

Cam Lĩnh

634651221055295000_thumb.jpg - 810.96 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Bên Cầu Ông Đạo _ (Cam Lĩnh) (Thơ)