Viếng Chùa Linh Sơn Đà Lạt _ (Bùi Thụy Đào Nguyên) (Thơ)

  • PDF

VIẾNG

CHÙA LINH SƠN

ĐÀ LẠT

a. Đến chùa chép mấy trang kinh
    Săm soi muốn biết mặt mình xưa sau
     Thấy chi ? Ngoài bọt sóng trào,
      Tay ni vớt cánh hoa đào cuối khe...

b.Đến chùa thỉnh mấy pho kinh
    Những mong thấu hiểu xưa mình là ai
     Quẩn quanh kinh mất nào hay,
      Ngẩn ngơ trước một giỏ đầy ánh trăng...

Bùi Thụy Đào Nguyên

linhson_chua1.jpg - 32.93 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Lục Bát Viếng Chùa Linh Sơn Đà Lạt _ (Bùi Thụy Đào Nguyên) (Thơ)