Chiều Thác Prenn _ (Cao Hữu Đạt) (Thơ)

  • PDF

45nmcnl.jpg - 153.82 Kb

CHIỀU

THÁC PRENN

Mành treo trắng xóa dưới chân đèo
Vang vọng núi đồi tiếng thác reo
Bọt nước tung tăng tràn mỏm đá,
Rừng cây tíu tít trải đôi bờ
Lưa thưa bóng nắng, chiều yên ả
Lác đác mây lam, gió hững hờ
Tha thướt dáng hồng, ai viếng cảnh?
Đây hồn ngơ ngẩn, ý tan theo…

Cao Hữu Đạt

(Kỷ niệm thác Prenn hè 1998)

1.caohuudat.jpg - 90.34 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Chiều Thác Prenn _ (Cao Hữu Đạt) (Thơ)