Dốc Nhà Làng _ (Cam Lĩnh & Lan Hinh) (Thơ)

  • PDF

63466056276caonguyendl_thumb.jpg - 367.02 Kb

Bài xướng:

DỐC NHÀ LÀNG

Mỗi bước cho hay mỗi ý dè
Thị thành mà cũng có đường quê
Sáng chiều không ngớt người qua lại
Hôm sớm nào in dấu ngựa xe.
Nắng khó hong khô lòng sỏi đá
Mưa nào ngập được lối đi về
Từ lâu chân chửa mòn con dốc
Tiện ngõ ngang qua ghé bạn bè.

CAM LĨNH
copy_camlinh.jpg - 107.21 Kb

Bài họa:

Lối đá đường quanh há dặt dè
Nhà Làng thân thiết ủ lòng quê
Kìa nơi ngun ngút hồn lau cỏ
Đâu cảnh xô bồ bóng ngựa xe
Ngõ cũ chứa chan niềm hẹn ước
Tình xưa ăm ắp lối đi về
Dốc ơi! Xin gửi lời đa tạ
Đưa đón giùm ta những bạn bè.

LAN HINH (1989)
1.lanhinh.jpg - 3.47 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Dốc Nhà Làng _ (Cam Lĩnh & Lan Hinh) (Thơ)