Viếng Chùa Linh Sơn Đà Lạt _ (Bùi Thụy Đào Nguyên) (Thơ)

  • PDF

VIẾNG

CHÙA LINH SƠN

ĐÀ LẠT

a.
Đến chùa chép mấy trang kinh
Săm soi muốn biết mặt mình xưa sau
Thấy chi ? Ngoài bọt sóng trào,
Tay ni vớt cánh hoa đào cuối khe...

b.
Đến chùa thỉnh mấy pho kinh
Những mong thấu hiểu xưa mình là ai
Quẩn quanh kinh mất nào hay,
Ngẩn ngơ trước một giỏ đầy ánh trăng...

Bùi Thụy Đào Nguyên

1.linhson5.jpg - 32.93 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Viếng Chùa Linh Sơn Đà Lạt _ (Bùi Thụy Đào Nguyên) (Thơ)