Mến chào quý độc giả,

Kể từ tháng 2 năm 2012 “ĐÀ LẠT DẤU YÊU” là nơi khắc ghi lại những tình cảm yêu dấu về thành phố Đà Lạt, Việt Nam. Nơi đây sẽ sưu tầm và tập trung các tài liệu, các bài viết về Đà Lạt hoàn toàn dưới khía cạnh văn nghệ.

Nhóm “Đà lạt Dấu Yêu” mạn phép các tác giả để phổ biến, nhưng nếu quý vị nào không muốn tài liệu hay bài viết của mình được đăng tải “nguyên văn” hoặc “trích dẫn” nơi đây thì xin thông báo cho biết, chúng tôi sẽ xóa bỏ đi ngay. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng mục đích của trang "ĐÀ LẠT DẤU YÊU" này hoàn toàn mang tính chất tình nguyện và bất vụ lợi.

Ngoài ra chúng tôi cũng xin đón nhận những tài liệu, những bài viết hoàn toàn hợp với chủ đề Đà Lạt do quý vị sưu tầm được hay mới sáng tác ra và có nhã ý gửi tới đóng góp. Bài sưu tầm xin ghi rõ xuất xứ. Bài viết xin đánh máy dưới dạng Unicode.

Liên lạc: Nhóm “Đà Lạt Dấu Yêu”

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bạn đang theo dõi trang: Lời Ngỏ