Đa Lạt Anh Về _ (Lam Điền Nguyễn Thử) (Thơ)

  • PDF

1_suong2.jpg - 114.44 Kb

ĐA LẠT ANH VỀ

Từ thuở đào Xuân chớm má hồng.
Em là Đa lạt  tuổi hừng đông.
Anh đi tình vẫn còn  ngây  dại.
Em có còn  thương  anh nữa không?

Đa lạt anh về thu mới sang.
Mi-mô sa rụng, nắng hoe vàng.
Cam Ly khói tỏa, sầu  lay mộng.
Em có còn mơ… đêm Ái  Ân? 

Trường củ mù giăng - chiều Chi Lăng.
Ai ngồi Than Thở nhớ Liang Biang.
Linh Sơn tượng Phật còn trông xuống.
Em có bao giờ khóc dưới chân?

Đa lạt anh về sương nửa đêm.
Một mình đứng lặng trước nhà em.
Tường vi nấp dưới hoa quì dại.
Phòng trước chờ ai vẫn sáng đèn?

Cánh bướm  Sân Cù nhớ Bích câu.
Giáng Kiều nào nhớ Tú Uyên đâu!
Xuân Hương thay nước, người thay mặt.
Em có đau lòng chuyện bể dâu?

Như vẫn hằng mơ giấc mộng đầu.
Nên hồn sông núi cứ nôn nao.
Em ơi!  Đa lạt anh về lại.
Tất cả như còn - chỉ mất nhau!

LAM ĐIỀN NGUYÊN THỬ

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Đa Lạt Anh Về _ (Lam Điền Nguyễn Thử) (Thơ)