Thành Phố Lạ

  • PDF

 THÀNH PHỐ LẠ

 Phố xá dìu nhau leo dốc núi,
Cài hồng, trổ tía giữa màn xanh.
Một con suối bạc rời u tối,
Hai chú nai vàng ngó quẩn quanh.
Mây lãng đãng khơi tình lãng đãng,
Trời thanh thanh gợi ý thanh thanh.
Ngẩn ngơ lữ khách so chân bước,
Tưởng lạc đường vào một bức tranh!

Nguyễn Sỹ Tế


Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Thành Phố Lạ