Hồ Xuân Hương Đà Lạt _ (Cam Lĩnh) (Thơ)

  • PDF

copy_camlinh.jpg - 107.21 Kb

HỒ XUÂN HƯƠNG

DALAT

Hồ dẫu rằng quen tự thuở giờ
Càng nhìn càng đắm ngắm càng ưa
Sáng mai mù tỏa vầng hồng nhạt
Chiều tối sương gieo ánh điện mờ
Bờ nước con thuyền neo bến mộng
Lề đường hàng liễu ngóng trời mơ
Bích Câu ai xóa lời hò hẹn
Để một duyên em phải hững hờ.

Cam Lĩnh


Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Hồ Xuân Hương Đà Lạt _ (Cam Lĩnh) (Thơ)