Dốc Nhà Làng _ (Lan Hinh) (Thơ)

  • PDF

1.lanhinh.jpg - 3.47 Kb

DỐC NHÀ LÀNG

Cái tên gần gũi - Dốc Nhà Làng
Nối tiếp xưa nay những bậc thang
Ngõ sâu ẩm thấp đong dâu bể
Thành dựng rêu phong dãi nắng sương
Nhịp đời chồng chất trong bình dị
Mạch sống khơi trào giữa luyến thương
Trăm hướng nằm trong lòng phố nhỏ
Rộn ràng nhịp gót gõ trên đường.

Lan Hinh


 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Dốc Nhà Làng _ (Lan Hinh) (Thơ)