Đà Lạt Xa Xưa _ (Hà Bỉnh Trung) (Thơ)

  • PDF

 

ĐÀ LẠT XA XƯA

Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!
Đã xa, xa vắng khung trời ái ân.
Cố nhân ơi! hỡi cố nhân!
Đã xa, xa quá những lần hẹn nhau.

Một ngày xa cũng thấy đau,
Huống chi đời đã nhuộm màu thời gian
Tóc xanh ngả trắng sương hàn
Tình xuân cũng nhạt phai tàn màu xanh.

Núi Lăng-Biên! hỡi thác ghềnh!
Đà Lạt ơi! một chút tình còn không?
Hồ Than-Thở nhớ rừng thông,
Nhớ em phơi mái tóc bồng gió hanh.

Quê nghèo than cuộc chiến tranh
Đã quên em, đã xa anh lâu rồi!
Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!
Cố nhân đã khuất, mây trời nhẹ bay...

Hà Bỉnh Trung


Bạn đang theo dõi trang: Thơ Lục Bát Đà Lạt Xa Xưa _ (Hà Bỉnh Trung) (Thơ)