Thơ Viên Thức & Tâm Minh _ Sưu tầm _ (Thơ chuyển ngữ)

 

THƠ VIÊN THỨC & TÂM MINH

Thiền sư VIÊN THỨC (Đà Lạt)

NUMBER #1

Zen Clouds over a Poetic Trail

along with the setting moon

The Heights a vaste land and mountain grass

Is a fragrant Breeze.

Viên Thức

Mây Thiền giăng phủ trên cao

Lối mòn thi vị dẫn vào cõi thơ

Bóng hằng e ấp lững lờ

Đang dần chìm lặng khuất mờ phương xa

Một vùng đất rộng bao la

Đồi cao, cỏ biếc mượt mà khắp nơi

Hây hây làn gió buông lơi

Hương thơm tỏa ngát đất trời thăng hoa.

Tâm Minh (chuyển ngữ 2017)

NUMBER #2

A dream in a moment

that lasts forever,

A thousand Springs

only in a pondering moment.

Vien Thức

Mộng mơ thoáng một phút giây

Đủ dài bất tận đong đầy thiên thu,

Xuân dù có đến ngàn mùa

Chỉ lâu một phút suy tư lặng thầm.

Tâm Minh (chuyển ngữ 2017)

NUMBER #3

White Clouds in the blue sky

a million years of Spring

Yellow Wattles and red Mandarins,

A thousand New Years in Celebration.

Viên Thức


Mây trắng trời xanh Xuân vạn kỷ

Quỳ vàng Quất đỏ Tết ngàn năm

Tâm Minh (chuyển ngữ 2017)

NUMBER #4

Unconscious Will & Wisdoms

Only one feeling.

Yellow leaves Indolent Clouds

In late Fall

Large numberless of forms on the path of Poetry

Viên Thức

Uyên thâm vô thức lặng thầm

Kể luôn ý chí nội tâm không lời

Chỉ là một cảm giác thôi.

Còn như lá úa vàng phơi núi đồi

Và mây lờ lững im trôi

Cuối Thu phô sắc cho đời thăng hoa

Tạo muôn hình thể thi ca

Khơi nguồn thể nhập mượt mà cõi Thơ.

Tâm Minh (chuyển ngữ 2017)

NUMBER #5

If there were not winter and bleak wind

How would yellow cherry be blooming

and permeating fragrance in the air.!

Viên Thức

Nếu mà không có mùa Đông

Và bao cơn gió lạnh lùng miên man

Anh đào sao nở rỡ ràng

Cùng hương thơm ngát tỏa lan giữa trời.

Tâm Minh (chuyển ngữ 2017)

NUMBER #6

The Clouds Path Toward Nirvana

For thousands of years rocks waited patiently for

a special person to come along

Until one day a Zen monk came and

suddently rocks came alive.

In the heart of benign universe

Millennium grotto and cave awaken

with feeling of love.

Rosy sunshine on ten thounsands of miles highway

nirvana on earth,

no need to look further.

Ten thousand directions cloud path

and wind blows along trip.

Thiền sư VIÊN THỨC


Đường mây tới Niết Bàn

Đá nằm kiên nhẫn ngàn năm

Đợi người khách lạ tới thăm chốn này

Thế rồi chợt tới một ngày

Thiền sư ngừng bước, đá đầy hồi sinh.

Trong lòng vũ trụ an bình

Ngàn năm hang động trở mình yêu thương

Dặm ngàn rực rỡ ánh dương

Niết Bàn tại thế tỏ tường, kiếm chi!

Đường mây vạn hướng xá gì

Gió trời đưa bước người đi dọc đường.

Tâm Minh (chuyển ngữ 2013)

NUMBER #7

Beautiful America!

Far and Near

Here and Now

Sounds and colors

In the boundless

Human compassion.

Living in the Present

How beautiful

This very moment is!

(Virginia 30.7.2013)

VIÊN THỨC

Đẹp thay là xứ Cờ Hoa!

Xa xôi nhưng thấy sao mà Gần thay

Tại Nơi Đây, ngay Lúc Này

Thanh âm, màu sắc tràn đầy khắp nơi

Ươm lòng trắc ẩn con người

Sống trong Hiện Tại rạng ngời từ tâm

Nhân gian đẹp đẽ tuyệt trần

Ngay trong giây phút thiết thân hiện tiền!

Tâm Minh (chuyển ngữ 2013)

1.giao.jpg - 330.52 Kb

Tâm Minh Ngô Tằng Giao (Đà Lạt)