Tết & Kỷ Niệm Buồn _ (Nam Giao) (Thơ)

TẾT

Thời gian
              là con tàu
Quay vòng
             gặp lại năm sau
Người với người
             chưa kịp chào nhau.
Lo hăm hở
             kiếm vui
                    buồn
                       lại Tết.

NAM GIAO
(Nhâm Thìn đầu 2013)

hoadaodalat_3.jpg - 96.82 Kb

KỶ NIỆM BUỒN

Em ở phương Đông;
Anh phương Tây.
Không gian vời vợi cánh chim bay
Mênh mông biển cả - màu ly biệt
Ở tận chân trời anh có hay?
Tết đến. Tết đi. Tết lại đến.
Ngày qua. Ngày lại. Ngày lại ngày
Tháng tháng. Năm năm trôi mải miết
Vòng đời không khép kín vòng tay.
Anh nhớ không anh - Tết năm xưa.
Anh bảo: - Đời anh kiếp sống thừa!
Thôi nhé! - anh đi - em ở lại.
Nhìn anh, em chết lặng cả tâm tư.
Tết này thay rượu, pháo đón Xuân
Xuân đến. Xuân đi đã bao lần
Thơ say lạc thú Thiên Tình Sử
Tay lạc cung đàn mộng ái ân.

NAM GIAO

1-namgiao_untitled-scanned-05.jpg - 48.87 Kb