Đà Lạt _ (Đặng Thị Diễm) (Thơ)

2.dalat1.jpg - 463.96 Kb

ĐÀ LẠT

Đường lên dốc níu chân người
Có mây lãng đãng khung trời như mơ
Bình minh còn đọng sương mờ
Suối tuôn thác dệt thoi tơ nghìn hàng
Đồi cao lũng thấp mơ màng
Ngựa chân bon mỏi có than đời mình?
Hồ Xuân Hương gót hài in
Công viên đào thắm hoa xinh khoe màu
Môi hồng lìm lịm rượu dâu
Nhà thờ vẫn vọng tiếng cầu kinh xưa
Thông xanh bao tuổi già chưa?
Mà hồn nhiên thế bốn mùa reo vui
Lòng riêng một thoáng ngậm ngùi
"phố buồn" * hiu hắt ngủ vùi chân mây
Cám ơn xứ mộng mơ đầy
Cho tôi tìm lại những ngày xa xưa.

*"phố buồn" : nghĩa trang thành phố.

ĐẶNG THỊ DIỄM