Nói Với Hoa Đào _ (Đào Hữu Thức) (Thơ)

hoadaodalat_10.jpg - 120.85 Kb

NÓI VỚI HOA ĐÀO

Em về Đà Lạt tháng giêng
Đem hoa về trải suốt miền tôi qua

Một mình mang dấu ngày xưa
Ấm trần gian giấc sương vừa qua đông

Hồn tôi năm cũ rêu phong
Lại tơ non những nụ mầm tuyệt nhiên

Được bay cùng nắng vừa lên
Được xanh cùng lá dịu hiền tình thân

Được hồng với nụ mùa xuân
Được yêu bằng sắc hương từng chiêm bao

Cám ơn em, nụ hoa đào !

ĐÀO HỮU THỨC