Đà Lạt Sương Mờ _ (Phạm Ngọc Lân)

ĐÀ LẠT SƯƠNG MỜ

Nhạc và lời: Phạm Ngọc Lân

Ca sĩ: Phạm Ngọc Lân

Thực hiện: Bạch Yến