Tình Yêu Như Bóng Mây_ (Song Ngọc & Vũ Khanh)

TÌNH YÊU NHƯ BÓNG MÂY

Nhạc và lời: Song Ngọc

Ca sĩ: Vũ Khanh