Mimosa Thôi Nở_ (Nhất Tuấn, Đan Thọ,Duy Quang & Bạch Yến)

MIMOSA THÔI NỞ

Thơ: Nhất Tuấn

Nhạc: Đan Thọ

Ca Sĩ: Duy Quang

Thực hiện: Bạch Yến