Giã Từ Đà Lạt

 

GIÃ TỪ ĐÀ LẠT
Duy Khánh

Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé.
Ôi Lâm Viên, ôi thác cao, đồi xa.
Ôi thông reo, ôi Suối Vàng run rẩy.
Có nghe ước thề hẹn về trong bước ai đi ?
    
Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé.
Ôi Cam Ly, ôi Ái Ân rừng thơ.
Ai bơ vơ nghe tiếng buồn than thở.
Có ai cách trở mộng về mai thắm duyên mơ?
    
Ta đi, lê gót giang hồ.
Nhân thế ơ thờ quên bao mong chờ mong đợi tình xưa.
Mai đây mưa kín lòng sầu.
Tìm mơ ước đầu: dập dìu hoa bướm về đâu?
    
Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé.
Ôi hương hoa, ôi ngát môi đào thơ.
Em nghe chăng đây tiếng lòng nức nở?
Có ai cách trở gọi về cho thắm duyên mơ.

***