Tình Yêu Như Bóng Mây _ (Song Ngọc & Khánh Ly) _ (Youtube / Nhạc)

Tình Yêu Như Bóng Mây

Nhạc: Song Ngọc

Tiếng hát: Khánh Ly

https://www.youtube.com/watch?v=pCfMCg5AeqM

Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt. 
Thành phố này xin trả lại cho em. 
Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng. 
Ngôi giáo đường lặng đứng suy tư.

Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt. 
Đồi núi buồn xin gửi lại cho em. 
Và con đường mù sương giăng mắc. 
Hai đứa hôm nào lạnh buốt trong tình yêu.

Rồi mai tôi sẽ xa. 
Tình yêu như bóng mây. 
Tình yêu cơn gió bay… hương thời gian phai.

Rồi mai tôi cố quên. 
Người đi như bóng chim. 
Người đi đâu dễ quên kỷ niệm đau thêm. 

Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt. 
Thành phố chiều sương khói buồn riêng em. 
Còn bao điều sao em không nói? 
Tôi cúi đầu từ giã Đà Lạt ơi.