Tuổi đá buồn _ (Trịnh Công Sơn & Khánh Ly) _ (Youtube / Nhạc)

 

TUỔI ĐÁ BUỒN

Tiếng hát: KHÁNH LY
Youtube: KESSELER LE
Hình ảnh Đà Lạt: NHIẾP ẢNH GIA ĐẶNG VĂN AN

https://www.youtube.com/watch?v=4B5eeorAOsw