Tống Biệt Hành _ Vi Khuê, Trần Đại Bản & Duyên Quỳnh _ (Thơ / Nhạc)

TỐNG BIỆT HÀNH

Thơ: Vi Khuê

Nhạc: Trần Đại Bản

Tiếng hát: Duyên Quỳnh

https://drive.google.com/file/d/1pp6LCzrn_7EtE02MiiVbYsMRM9TO4pbc/view?usp=drive_web